Principal Investigator

liao.JPG

Prof. Saihu Liao, PhD

Address: Jiaxi Building 503, College of Chemistry, Fuzhou University

               2 Xueyuan Lu, Fuzhou 350108, China

E-mail: joseph-liao@hotmail.com; shliao@fzu.edu.cn

Tel: (+86)-0591-22866234 (office of the college)

Website: https://www.liao-lab.com/

   WORK EXPERIENCE

 

    EDUCATION

Current Group Members

Post-docs

Dr. Peng Wang (2020.12-)

PhD Students

Zhan Yang (2020.09-)

Hui Shao (2020.09-)

Yu Jiang (2019.09-)

Nie Xingliang (2018.08-)

Qiang Ma (2017.03-, now Visiting Student in France)

Master Students

Ziyang Gan (2020.09-)

Chenxi Mao (2020.09-)

Wenpei Xiao (2020.09-)

Junqiang Lin (2020.09-)

Siping Hu (2019.09-)

Yueyong Chen (2019.09-)

​Xianli Shu (2018.09-)

Fulin Zhang (2018.09-)  

Tianxiao Xu (2018.07-) 

Alumni

 

Postdoc:

Dr. Rajendra Maity (2018.11-2020.02)

Dr. Anandkumar Devaraj (2018.12-2020.02)

PhD Students:

Xun Zhang (2017.09-2021.06), Currently
 

Graduate Students:

Ruting Xu (2017.09-2020.06), ​Currently United Semi@Xiamen

Tianpeng Cao (2017.09-2020.06), Currently Dongfeng Corporation@Wuhan

Zhu Cao (2016.08-2019.06), Currently PhD student@Soochow University

Li Ji (2016.08-2019.06), Currently PhD student@SUSTech

Undergraduate Students and Research Assistant:​​

Mingcheng Yang (2018.08-2019.08), Currently PhD student@Fuzhou University

Tingyan Han (2017.03-2017.06), Currently Master student@SIOC, CAS

Yuqing Bai (2017.03-2017.06), Currently PhD student@DICP, CAS