top of page

Principal Investigator

liao.JPG

Prof. Saihu Liao, PhD

 

Synform - Young Career Focus: Interview with Saihu Liao

Address:

Department of Chemical and Biochemical Engineering,

College of Chemistry and Chemical Engineering,

Xiamen University,

Xiamen 361005, China

Tel: (+86)-0592-2182430 (office of the college)

E-mail: joseph-liao@hotmail.com

             shliao@xmu.edu.cn

​Website: https://www.liao-lab.com/

   WORK EXPERIENCE

 

    EDUCATION

Current Group Members

Postdocs

Dr. Peng Wang (2020.12-)

PhD Students

Rongbiao Liao (2021.09-)

Zhan Yang (2020.09-)

Hui Shao (2020.09-)

Yu Jiang (2019.09-)

Master Students

Lu Lin (2021.09-)

Pan Sun (2021.09-)

Hui Zhu (2021.09-)

Jing Li (2021.09-)

Ziyang Gan (2020.09-)

Chenxi Mao (2020.09-)

Wenpei Xiao (2020.09-)

Junqiang Lin (2020.09-)

Alumni

 

Postdoc:

​Dr. Rajendra Maity (2018.11-2020.02)

Dr. Anandkumar Devaraj (2018.12-2020.02)

PhD Students:

Nie Xingliang (2018.08-2022.03), Currently Assoc. Professor@Zhejiang Normal Uni

Xun Zhang (2017.09-2022.05), Currently Research Assoicate@SIOC
Qiang Ma (2017.03-2022.01), Currently Postdoc@US

Master Students@Fuzhou University:

​Siping Hu (2019.09-2022.06), PhD student@Fudan University

Yueyong Chen (2019.09-2022.06), @Hangzhou

​Xianli Shu (2018.09-2021.06), @Sichuan

Fulin Zhang (2018.09-2021.06), PhD student@SJTU

Tianxiao Xu (2018.07-2021.07), PhD student@Kiel University

Ruting Xu (2017.09-2020.06), United Semi@Xiamen

Tianpeng Cao (2017.09-2020.06), Dongfeng Corporation@Wuhan

Zhu Cao (2016.08-2019.06), PhD student@Soochow University

Li Ji (2016.08-2019.06), PhD student@SUSTech

Undergraduate Students and Research Assistant:​​

Mingcheng Yang (2018.08-2019.08), Currently PhD student@Fuzhou University

Tingyan Han (2017.03-2017.06), Currently Master student@SIOC, CAS

Yuqing Bai (2017.03-2017.06), Currently PhD student@DICP, CAS

bottom of page